Når alt svikter i rusomsorgen

For rusavhengige er det helt sentralt at de får rett hjelp til rett tid. Det handler om å få hjelp når man er motivert, videre om god hjelp og ikke minst fleksibilitet i behandlingssystemet. Her ser vi gang på gang at rusavhengige faller mellom flere stoler, og det er...

Rusreformen: Nå har Ap ballen!

De tyngste rusmisbrukerne skyves frem i det unyanserte narrativet om at «straff skader». Vi vil derimot si at rus skader: for barn som vokser opp, for enkeltpersoner, familier og samfunn. Disse har også medvirket i saken: Are Stenfeldt- Nilsen, erfaringskonsulentJoar...