Nov 7, 2023:

Ny kronikk i Fædrelandsvennen om medikamentell behandling, valgfrihet og nødvendigheten av skjermede tilbud i rusomsorgen:

Vi har byttet navn!

Vi har byttet navn!

Til informasjon: Fra og med 1 april heter vi ikke lenger "Det Nytter", men "Det Hjelper". Dette er for å unngå sammenblanding med en annen organisasjon med lignende navn.

Når alt svikter i rusomsorgen

For rusavhengige er det helt sentralt at de får rett hjelp til rett tid. Det handler om å få hjelp når man er motivert, videre om god hjelp og ikke minst fleksibilitet i behandlingssystemet. Her ser vi gang på gang at rusavhengige faller mellom flere stoler, og det er...