Det finnes virksom hjelp og håp for mennesker med ruslidelser

Vi heier derfor på samfunnsengasjementet til organisasjonen «Det nytter – Stiftelsen kraft». Vi tror at en debatt om rusutfordringer i et bysamfunn som oss, medvirker til bedre helse- og velferdsløsninger, og det fremmer likeverd og medborgerskap. Vi ønsker derfor å bidra med vår kunnskap og våre erfaringer om håp, muligheter og utfordringer i rusomsorgen.

Les hele innlegget på: https://www.f-b.no/det-finnes-virksom-hjelp-og-hap-for-mennesker-med-ruslidelser/o/5-59-2086702

Andre artikler du kanskje liker

Vi har byttet navn!

Vi har byttet navn!

Til informasjon: Fra og med 1 april heter vi ikke lenger "Det Nytter", men "Det Hjelper". Dette er for å unngå...

Når alt svikter i rusomsorgen

For rusavhengige er det helt sentralt at de får rett hjelp til rett tid. Det handler om å få hjelp når man er...