Det nytter!

Velkommen til
DET NYTTER, KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon

Bli medlem!

For 50,- i året får du som medlem:

- Invitasjon til grupper og kurs
- Inngang til en årlig medarbeidersamling i KRAFT

I tillegg vil brukere og pårørende kunne komme med innspill når det gjelder høringer i forhold til ruspolitikk og pårørendearbeid.
Jeg vil ha faktura på:
Jeg ønsker nyhetsbrev tilsendt på epost:
Jeg gir Det Nytter tillatelse til å oppbevare disse opplysningene om meg:

Takk for ditt medlemskap!

Oisann, noe gikk galt. Enten er et felt ikke fylt ut riktig, eller så er denne eposten allerede registrert.

Om oss:
DET NYTTER, KRAFT ønsker å fremme brukere og pårørendes interesser gjennom faglig og politisk arbeid.
«Det nytter» er den første kristne bruker og pårørendeorganisasjonen på rusfeltet, og er en avdeling under Stiftelsen KRAFT; en landsomfattende paraplyorganisasjon for kristne virksomheter innenfor rus og psykisk helse.

Vårt formål er å bidra til kompetanseutvikling blant ansatte ved virksomhetene i KRAFT, sikre gode rammevilkår for disse og aktivt fremme medlemsorganisasjonenes interesser, gjennom faglig og politisk arbeid. I tillegg bistår vi medlemsorganisasjonene i deres arbeid inn mot kommunene og andre samarbeidspartnere, slik at det sikres gode relasjoner og rammevilkår for virksomhetene. 

I 2018 går KRAFT et skritt videre og utvider våre formål med å bidra til å fremme brukere og pårørendes interesser. DET NYTTER vil også bistå brukere og pårørende til å håndtere sine utfordringer gjennom faste møtepunkt, kurs og nettverksarbeid med likesinnede.
Kontaktinformasjon
Stiftelsen KRAFT 
Strandgata 19 (V/Helt sentralt) 
0152 Oslo

414 09 343

post@stiftelsenkraft.no

Org. nr. 977 143 527
Marte Yri Evensen
Daglig leder
Tlf: 41409343
E-post: marte.yri.evensen@stiftelsenkraft.no
Joar Kaasa
Informasjonsleder
Tlf: 97145422
E-post: joar.kaasa@stiftelsenkraft.no