Det nytter

Undervisning og foredrag

Odd Arvid Stykket

Møtet med mennesker i krise – hvordan kan vi som medmenneske, menighet, eller organisasjon gjøre en forskjell?

Skien, Telemark

odd.arvid@stykket.no

Sosionom, BA i sosialt arbeid med fordypning i sjelesorg ved Diakonhjemmets Høyskole

25 års erfaring som kristen leder i kristne organiasjoner og menigheter

Foredragsholder gjennom mange i eget firma

Marte Yri evensen

Møtet med mennesker i krise – hvordan kan vi som medmenneske, menighet, eller organisasjon gjøre en forskjell?

Skien, Telemark

odd.arvid@stykket.no

Sosionom, BA i sosialt arbeid med fordypning i sjelesorg ved Diakonhjemmets Høyskole

25 års erfaring som kristen leder i kristne organiasjoner og menigheter

Foredragsholder gjennom mange i eget firma

For fagmiljøer og offentlige ansatte
  • Beskyttelse av medarbeider, grensesetting og forebygging mot medtraumatisering
  • Kunnskap om møtet med enkeltmennesket – samtaleteknikk, taushetsplikt, trygghetsskapende rutiner og rammer
  • Kunnskap om hjelpeapparatet – kristne, offentlige, og ideelle omsorgstjenester og støtte
For skoler
– Bevisstgjøring på grenseoppganger og terskel for å henvise videre
– Bruke din menighet og ditt sosiale nettverk til å gjøre en forskjell
– Grensesetting og forebygging mot med-traumatisering
– Kunnskap om møtet med enkeltmennesket – samtaleteknikk, taushetsplikt, trygghetsskapende rutiner og rammer
– Kunnskap om hjelpeapparatet – kristne, offentlige, og ideelle omsorgstjenester og støtte