Billedterapi

Hvorfor billedterapi?

Gjennom kreativitet og maling kan deltagerne komme i kontakt med sine egne følelser, skriver minde (2011), som beskriver en kvinne hvor kunsten hjalp henne å få kontakt med sin sterke angst og visualisere denne gjennom maling. Gjennom fargene og de abstrakte formene fikk hun en kontakt med sin egen kraft, og finner hvile og indre trygghet.

For mange kan denne friheten være avgjørende, og man kan gjennom kunsten komme i kontakt med det skjulte, som er et viktig aspekt i terapi. Dette er også noe som er helsefremmende, da de fleste av oss vil oppleve at språket ikke strekker til i kriser, men kunsten kan fungere som en sufflør som hjelper en å finne ord for følelser.

Det finnes intet må i kunsten, kunsten er evig fri.

Kadinsky, 2001

Tone Hennie Slettvoll

Billedterapaut

 

  • Jeg er nå 60 år.
  • Jeg er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk (2 årig).
  • Jeg har også jobbet i voksenopplæring.
  • Jeg har en noen sjelesorg kurs fra Modum/institutt for sjelesorg.

 

Jeg tok videreutdanning i Billedterapi  ved Oslo met i 2011 – 2013. (60 VT). Jeg var i praksis i rus og psykiatri på A-hus.Deretter har jeg drevet en selvutviklingsgruppe i billedterapi i 7 år i lokalene til Tårnåsen Aktivitetssenter, Aktiv på dagtid.

Jeg har sammen med 2 andre billedterapeuter hatt gruppe i billedterapi ved Bjørnebekk asylmottak. (1 år). 

Jeg har tatt en coaching utdannelse ved Coaching Academy, lokalt Filadelfia i Oslo. (over 2 år, 8 helgesamlinger, praksis, 2018-2020).

 

Denne høsten har jeg og min mann tatt utdannelse i par coaching, det er en utdannelse gjennom YWAM (Youth with a Mission), på engelsk. Så nå er vi i gang med par coaching!

Dette siste året har jeg deltatt på fagdagen til Det Nytter, og holdt innlegg om billedterapi og hatt en workshop.

Jeg har hatt en gruppe i billedterapi på Zoom over 8 ganger denne vinteren. Dette har vært en interessant erfaring; å prøve ut billedterapi digitalt. Det kan fungere ok!

– Hilsen ToneHennie Slettvoll

Det Nytter Billedterapi

Verkene under er laget i billedterapigrupper av pårørende til personer med rusavhengighet.