Stortinget samles om en «rusreform light»

Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om rusreformen er ventet torsdag.

Som kjent får ikke regjeringen flertall for sitt lovforslag om avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder stoff. Ei heller vil Arbeiderpartiet få resten av partiene med på sitt forslag om avkriminalisering, men bare for tyngre rusbrukere.

Det har blant annet Høyre dømt nord og ned som grunnlovsstridig.

https://www.vl.no/nyheter/2021/05/25/stortinget-samles-om-en-rusreform-light/

Andre artikler du kanskje liker

Når alt svikter i rusomsorgen

For rusavhengige er det helt sentralt at de får rett hjelp til rett tid. Det handler om å få hjelp når man er...

Rusreformen: Nå har Ap ballen!

De tyngste rusmisbrukerne skyves frem i det unyanserte narrativet om at «straff skader». Vi vil derimot si at rus...