Ansatte i rusfeltet advarer: Vi står i fare for å avkriminalisere dødelige doser

februar 19, 2021

LIBERALISERING: Vi håper politikerne ser hva rusreformutvalgets forslag til rusreform vil gjøre: Avkriminalisering av dødelige doser og økt gatesalg.

Publisert i Vårt Land, 19/02/21. Les hele artikkelen på: https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/02/19/ansatte-i-rusfeltet-advarer-vi-star-i-fare-for-a-avkriminalisere-dodelige-doser/

I dag kom regjeringen kom med sitt forslag til rusreform, som er mindre liberalt enn det fra Rusreformutvalget.

Vi er fortsatt bekymret for gjennomføringen av reformen, og hvilke konsekvenser det vil få for landet vårt. Vi mener at det er for lite gjennomtenkt, både med tanke på ressurser, konsekvenser og for tilfeldig oppfølging av mennesker som blir tatt med rusmidler.

Kraft
Fra venstre: Joar Kaasa, Marte Yri Evensen og Are Stenfeldt Nilsen (Kraft / Stange kommune)

Dødelige doser kan bli avkriminalisert

Rusreformutvalgets forslag til rusreform er er langt mer liberal enn den såkalte Portugalmodellen, hvor det er forpliktet oppmøte i nemnd innen 72 timer for å gjøre en vurdering i forhold til behandling/konsekvens.

I Rusreformutvalget var det foreslått obligatorisk å oppmøte til en konsulent i kommunen, men uten konsekvenser om du ikke møter opp. I regjeringens forslag vil det bli bøter om du ikke møter opp, men her kan man bruke skjønn om vedkommende ikke har økonomi og skal ikke gå utover de tyngste.

Høie om KrF-opprøret: De står bak rusreformen, men «litt lenger bak»

Regjeringens forslag på brukerdoser er mindre enn Rusreformutvalgets forslag (5 gram heroin), men det er fortsatt store brukerdoser, og ikke bare 1-2, men f.eks opptil 10-20 brukerdoser heroin (2 gram, da en brukerdose er 0,1 eller 0,2 gram avhengig av toleranse).

Store dødelige doser er foreslått avkriminalisert og ikke bare et par brukerdoser. Dette blir bagatellisert av flere organisasjoner og politikere—  Evensen, Kaasa og Nilsen

Det er med andre ord store dødelige doser som er foreslått avkriminalisert og ikke bare et par brukerdoser. Dette blir bagatellisert av flere organisasjoner og politikere i VG, og vi ønsker å ha inn noen viktige nyanser her. Her kan mennesker glippe unna systemet, og det er ikke hva tunge rusmisbrukere trenger. De trenger hjelp til å komme ut av sitt rusproblem.

Actis frykter for at ungdom i narkotika-trøbbel ikke får god nok oppfølging med ny rusreform

«Dealers paradise»

Da vi i januar 2020 hadde Rusreformen på høring blant våre brukere og pårørende, var det særlig tre utsagn fra tidligere brukere vi bet oss merke i:

«Forslaget er ‘dealers paradise’ grunnet de store dosene man har foreslått skal være straffrie brukerdoser», sa en tidligere bruker.

Med slike mengder i lomma, vil dette legge til rette for videresalg. En annen sa følgende: «Hadde det ikke vært en konsekvens på at jeg ruset meg, hadde jeg aldri blitt rusfri». En tredje sa «Da jeg var i Portugal, fikk jeg tilbud om stoff på hvert gatehjørne. Hadde jeg bodd der, hadde jeg aldri vært rusfri.»

Hadde det ikke vært en konsekvens på at jeg ruset meg, hadde jeg aldri blitt rusfri—  Tidligere rusbruker

Joar, en av forfatterne av denne kronikken, er tidligere bruker og ansatt i rusfeltet. Han skriver følgende: «Jeg er redd den nye rusreformen kommer til å skape økt kjøpepress og økt forbruk. Da gidder man ikke lenger å selge én brukerdose eller små kvanta. Det vil igjen føre til at det blir lettere å bli en selger, når det er så store tillate mengder narkotika som en person kan være i besittelse av.

Kronikkforfatter Are har uttalt: «Som erfaringskonsulent mener jeg det i praksis allerede er en utbredt forståelse av at de sykeste skal hjelpes, og at forslaget er en liberalisering hvor de tyngste skyves foran seg.»

Støtte til Venstres fanesak – Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotika

Forslaget er absurd

Forskning viser at økt tilgjengelighet fører til økt bruk av rusmidler. Dette går ikke minst utover sårbare og svake, som lett tyr til rusmidler i en vanskelig livssituasjon. Rusreformutvalget sitt forslag er etter vår mening absurd, og det er en grunn for alle kritiske røster.

Å tro at dette kun handler om å ikke straffe tunge rusmisbrukere er i beste fall naivt. Forslaget handler om at man avkriminaliserer store mengder rusmidler for å gi et frislipp for rus inn i et samfunn som til nå har hatt forholdsvis lavt antall unge mennesker som har ruset seg.

Det har derimot økt de siste årene, og noe som er urovekkende er signaleffekten av å formidle at rusmidler ikke er farlig. Det er en debatt, som både brukerorganisasjoner og politikere må ta ansvar for når de ønsker å avkriminalisere store mengder rusmidler og legalisere cannabis. Her bør man tenke nøye på hva man kommuniserer i det offentlige rom.

Å tro at dette kun handler om å ikke straffe tunge rusmisbrukere er i beste fall naivt.—  Evensen, Kaasa og Nilsen

Forslaget er for liberalt

Å late som konsekvensene av rusmidler, som urinprøver, samtaler, behandling og bøter er det mest skadelige av å ruse seg, mener vi er å ri feil hest. Det som er skadelig er selve rusen og konsekvensene den gir for individer, familier, pårørende og samfunnet. Og hjelpen bør være god for alle parter.

Vi trodde at Rusreformutvalget skulle komme med et forslag som skulle gi hjelp for de tyngste rusavhengige fremfor straff, som også stod i mandatet. Det var vi i utgangspunktet positive til. Istedenfor har det kommet et liberalt forslag hvor det går fra straff til ingenting, man åpner opp for et frislipp av rusmidler og fjerner mulighetene for sanksjoner av store mengder rusmidler for «mannen i gata».

Vi håper at politikerne nå våkner og ser hva som er i ferd med å skje. Ellers tror vi det kan komme en blåmandag. La oss ikke kaste barnet ut av badevannet, men holde hodet kaldt og hjertet varmt i denne debatten.

Tusenvis av foreldre mot rusreformen

Straff er ikke ønskelig

Det er ikke slik at mennesker som er imot rusreformen entydig vil straffe mennesker som har et rusmisbruk. Det finnes noen muligheter Norge har innenfor lovverket til både å behandle mennesker med ruslidelse humant og verdig.

Vi oppfatter det slik at å bedre situasjonen for gruppen tyngre misbrukere eller rusavhengige har vært hovedgrunnen til at flertallet på Stortinget ønsket en reform. Det er knapt noen som er uenig i at bruk av straff overfor denne gruppen verken er ønskelig (fordi de allerede har nok utfordringer i livet) eller effektivt.

For denne gruppen støtter vi mindretallet i utvalget sitt forslag om at en slik praksis kan gjøres innenfor dagens lovverk, gjennom et påtaledirektiv. Alternative straffereaksjoner som behandling kan også i større grad benyttes innenfor det lovverket vi har.

For de som ikke ønsker behandling, eller har et rusproblem, bør det være en reaksjon som bøter.—  Evensen, Kaasa og Nilsen

Må ha flere konsekvenser

Som samfunn har vi et ansvar å sørge for at tilgjengeligheten ikke øker da rusmidler på avveie kan føre til overdoser og dødsfall, og økt tilgjengelighet gir økt bruk og flere skadevirkninger både samfunnsøkonomisk og for individer og familier. Det å opprettholde kontrolltiltak som ungdomskontrakter og urinprøvetaking har vist seg å virke preventivt og forebyggende.

For de som ikke ønsker behandling, eller har et rusproblem, bør det være en reaksjon som bøter. Videre bør det være konsekvenser for mennesker som ikke møter opp etter å ha blitt tatt med store kvanta rusmidler.

Det er mye som står på spill, og vårt ønske er å redusere skader av rusmidler. Rusreformen med sitt forslag er vi redd at ville kunne øke skadeomfanget. Vi vil jobbe imot rus og ikke for, vi vil jobbe for at mennesker skal få hjelp til å komme seg ut og ikke inn i det.

Andre artikler du kanskje liker

Når alt svikter i rusomsorgen

Når alt svikter i rusomsorgen

For rusavhengige er det helt sentralt at de får rett hjelp til rett tid. Det handler om å få hjelp når man er...

Rusreformen: Nå har Ap ballen!

Rusreformen: Nå har Ap ballen!

En kronikk av Marte Yri Evensen publisert i Nettavisen 15.04.21. De tyngste rusmisbrukerne skyves frem i det...